top of page

Ürün Tasarlama

Rakip Analizi

Rakip analizi yapılırken göz önünde bulundurulan ve dikkate alınan ana başlıklar aşağıda belirtilmiştir.

  • Fiyatlar

  • Branşlar

  • Çalışma Saatleri

Mevcut Verilerden Yararlanma

Ürün tasarlaması yapılırken işletmenin geçmiş dönemden itibaren elinde bulunan üyelik kullanım, talep, memnuniyet istatistikleri ve verilerinden yararlanılmıştır.

Mevcut Alan Kullanımı

Ürün tasarlaması yapılırken işletmenin mevcut alan planlamalarının efektifliği ve işletme kapasitesine uygunluğu göz önünde bulundurulmuştur.

bottom of page