top of page

Fernabsatzvertrag

 • Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

 • İşbu sözleşmede geçen;

 • SATICI: Aşağıda bilgileri verilen ve işbu sözleşme konusu mal ve/veya hizmeti sunan firmayı,

 • ALICI: Aşağıda bilgileri verilen ve işbu sözleşme konusu mal ve/veya hizmeti bedeli karşılığında satın almak isteyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 • SÖZLEŞME: Taraflar arasında akdedilen işbu mesafeli satım sözleşmesi, WEBSİTESİ: SATICI Firmanın e-ticaret sitesi olan www.sportsprojectsplatform.com

 • adlı web sitesini,
  ÜRÜN: SATICI tarafından ALICI’ya sunulan mal ve/veya hizmeti ifade eder.

 • İşbu sözleşme aşağıda bilgileri verilen SATICI ile ALICI arasında Satıcı firmanın konferans sayfası olan www.sportsprojectsplatform.com üzerinden satışa sunulan aşağıda bilgileri verilen mal veya hizmetin (ürün) ALICI tarafından satın alınması ve bunun karşılığında ALICI’nın SATICI’ya aşağıda belirlenen bedeli ödemesine ilişkindir.

 • Madde- 1

 • İşbu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 • Madde – 2
  SATICI BİLGİLERİ
  Firma: SPP Spor Eğitim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.
  Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:175/7 Şişli / İstanbul E-mail: info@sppglobaltr.com

 • Madde – 3

 • ALICI BİLGİLERİ

 • Tüm üyeler:SPP Spor Eğitim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. firmasının konferans sayfası olan www.sportsprojectsplatform.com üzerinden alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

 • Madde – 4

 • SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

 • Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, web sitesinde belirtildiği gibi olup bu şartlar alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

 • Madde – 5
  GENEL HÜKÜMLER

 • 5.1- ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 • 5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

 • 5.3- Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 • 5.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

 • 5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 • 5.6- Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma

 • teslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.

 • 5.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile Alıcıya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 • 5.8- ALICI ve/veya Alıcı’nın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler
  SATICI ’ya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.

 • 5.9- İşbu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) sonra geçerlilik kazanır.

 • 5.10- İşbu hükümler mesafeli sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez. Katılımcı işbu sözleşmeyi ve siparişi onaylamakla sipariş ettiği hizmetin bedelini ödemekle yükümlü hale gelir.

 • Madde- 6

 • CAYMA HAKKI:

 • Alıcı, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren on dört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkinin kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ‘ya yukarıda belirtilen e-posta adresi üzerinden bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICI ‘ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin Alıcı’nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı’ya aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hizmetler için cayma hakki kullanılamaz.

 • Madde- 7

 • YETKİLİ MAHKEME:

 • İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki TÜKETICI MAHKEMELERI yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

bottom of page